telefon kontaktowy
608 383 224

Zarządzanie i administracja

powrót

Na podstawie ustawy o "Własności lokali" z dnia 24.06.1994 r (Dz. U. 1994 Nr 85 poz. 388) zarząd nieruchomością może sprawować właściciel osobiście lub powierzyć go osobie fizycznej lub prawnej. Ze względu na wielość problemów mogących wystąpić w procesie zarządzania nieruchomością, powierzenie zarządu profesjonalnej firmie może odciążyć właściciela z wielu obowiązków. Dzięki takiemu rozwiązaniu możecie Państwo zaoszczędzić czas i pieniądze.

Nasza firma stara się zarządzać nieruchomością w taki sposób, aby maksymalnie wyręczyć właściciela nieruchomości. Do każdego obiektu podchodzimy w sposób indywidualny tak, aby jak najlepiej opracować plan zarządzania i konsekwentnie realizować jego założenia.

Współpracujemy ze specjalistami wykonującymi przeglądy ogólnobudowlane, przeglądy kominiarskie, gazowe i elektryczne czy też projekty architektoniczne, co pozwala nam na kompleksową obsługę nieruchomości zgodnie z najwyższymi standardami. Posiadając kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami wiemy jak profesjonalnie i korzystnie negocjować stawki za świadczone usługi.

 

Poniżej przedstawiamy zakres świadczonych przez nas usług:

 

 • protokolarne przejęcie nieruchomości,

 • uzyskiwanie warunków technicznych oraz zawieranie w imieniu zleceniodawcy umów z dostawcami mediów,

 • negocjacje warunków oraz podpisywanie umów z podmiotami świadczącymi usługi związane z obsługą nieruchomości,

 • sprawowanie kontroli nad realizacją obsługi nieruchomości przez podmioty zewnętrzne,

 • zarządzanie pracownikami obsługi własnej nieruchomości,

 • opracowywanie planów zarządzania nieruchomością oraz wykonywanie analiz ekonomicznych dla danych rodzajów nieruchomości,

 • prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego oraz bieżącej dokumentacji technicznej budynku,

 • koordynowanie, zgodnie z wymogami z ustawy „Prawo Budowlane”, obowiązkowych przeglądów technicznych,

 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania nieruchomości poprzez realizację konserwacji i drobnych napraw oraz usuwanie awarii,

 • koordynowanie procesu remontów kapitalnych od organizacji przetargów po protokolarny odbiór zleconych prac,

 • kontrola grubości pokrywy śnieżnej dachów oraz zlecanie usunięcia zalegających osadów śniegu i lodu profesjonalnym firmom,

 • pomoc w pozyskiwaniu najemców,

 • pozyskiwanie dodatkowych przychodów z najmu, dzierżawy powierzchni,

 • reprezentowanie właściciela nieruchomości przed najemcami oraz przed 
  podmiotami zewnętrznymi takimi jak urzędy, instytucje,

 • pomoc najemcom w sprawach dotyczących nieruchomości,

 • prowadzenie rozliczeń oraz wystawianie faktur w obiektach komercyjnych,

 • inne czynności zgodnie z życzeniem zleceniodawcy.

 

Dodatkowo dla Wspólnot Mieszkaniowych oferujemy:

 

 • koordynacja procesu tworzenia Wspólnoty Mieszkaniowej poprzez nadanie numerów NIP, REGON,

 • otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty,

 • opracowywanie planów gospodarczych,

 • przygotowywanie naliczeń dla poszczególnych współwłaścicieli oraz wykonywanie rozliczeń w obiektach zamieszkania zbiorowego,

 • reprezentowanie Wspólnoty wobec organów administracji państwowej i samorządowej,

 • opracowywanie wzorów aktów prawnych Wspólnot (regulaminy, statuty, uchwały),

 • reprezentowanie Wspólnot przed sądami i organami egzekucyjnymi,

 • organizowanie i prowadzenie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej.