telefon kontaktowy
608 383 224

Zarządzanie i administracja

powrót

Warning: Illegal string offset 'photo' in /bonforum/templates/_compile/default/%%88^889^8898188B%%pokaz.html.php on line 17

Według ustawy o "Własności lokali" z dnia 24.06.1994 r (Dz. U. 1994 Nr 85 poz. 388) właściciel może osobiście zarządzać nieruchomością lub zlecić zarządzanie osobie fizycznej lub prawnej. Ze względu na możliwość wystąpienia wielu problemów podczas procesu zarządzania, powierzenie zarządu profesjonalnej firmie może odciążyć właściciela z wielu obowiązków. Dzięki takiemu rozwiązaniu możecie Państwo zaoszczędzić czas i pieniądze. Nasza firma stara się zarządzać nieruchomością w taki sposób, aby maksymalnie wyręczyć jej właściciela. Do każdego obiektu podchodzimy w sposób indywidualny tak, aby jak najlepiej opracować plan zarządzania i konsekwentnie realizować jego założenia. Współpracujemy ze specjalistami wykonującymi przeglądy ogólnobudowlane, przeglądy kominiarskie, gazowe i elektryczne czy też projekty architektoniczne, co pozwala nam na kompleksową obsługę nieruchomości zgodnie z najwyższymi standardami. Dzięki dużemu doświadczeniu w zarządzaniu nieruchomościami profesjonalnie i korzystnie negocjujemy stawki za świadczone usługi, by Klient był w pełni zadowolony z kosztów konkretnych działań.

 

Poniżej przedstawiamy zakres świadczonych przez nas usług:

 

 • protokolarne przejęcie nieruchomości,

 • uzyskiwanie warunków technicznych oraz zawieranie w imieniu zleceniodawcy umów z dostawcami mediów,

 • negocjacje warunków oraz podpisywanie umów z podmiotami świadczącymi usługi związane z obsługą nieruchomości,

 • sprawowanie kontroli nad realizacją obsługi nieruchomości przez podmioty zewnętrzne,

 • zarządzanie pracownikami obsługi własnej nieruchomości,

 • opracowywanie planów zarządzania nieruchomością oraz wykonywanie analiz ekonomicznych dla danych rodzajów nieruchomości,

 • prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego oraz bieżącej dokumentacji technicznej budynku,

 • koordynowanie, zgodnie z wymogami z ustawy „Prawo Budowlane”, obowiązkowych przeglądów technicznych,

 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania nieruchomości poprzez realizację konserwacji i drobnych napraw oraz usuwanie awarii,

 • koordynowanie procesu remontów kapitalnych od organizacji przetargów po protokolarny odbiór zleconych prac,

 • kontrola grubości pokrywy śnieżnej dachów oraz zlecanie usunięcia zalegających osadów śniegu i lodu profesjonalnym firmom,

 • pomoc w pozyskiwaniu najemców,

 • pozyskiwanie dodatkowych przychodów z najmu, dzierżawy powierzchni,

 • reprezentowanie właściciela nieruchomości przed najemcami oraz przed 
  podmiotami zewnętrznymi takimi jak urzędy, instytucje,

 • pomoc najemcom w sprawach dotyczących nieruchomości,

 • prowadzenie rozliczeń oraz wystawianie faktur w obiektach komercyjnych,

 • inne czynności zgodnie z życzeniem zleceniodawcy.

 

Współpracujemy również ze Wspólnotami Mieszkaniowymi oferując dodatkowo:

 

 • koordynację procesu tworzenia Wspólnoty Mieszkaniowej poprzez nadanie numerów NIP, REGON

 • otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty,

 • opracowywanie planów gospodarczych,

 • przygotowywanie naliczeń dla poszczególnych współwłaścicieli oraz wykonywanie rozliczeń w obiektach zamieszkania zbiorowego,

 • reprezentowanie Wspólnoty wobec organów administracji państwowej i samorządowej,

 • opracowywanie wzorów aktów prawnych Wspólnot (regulaminy, statuty, uchwały),

 • reprezentowanie Wspólnot przed sądami i organami egzekucyjnymi,

 • organizowanie i prowadzenie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej.