telefon kontaktowy
608 383 224

Świadectwa charakterystyki energetycznej

powrót

Warning: Illegal string offset 'photo' in /bonforum/templates/_compile/default/%%88^889^8898188B%%pokaz.html.php on line 17

Od 1 stycznia 2009 budynki mają obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej według Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r., dotyczącej jakości energetycznej budynków.

 

Świadectwo określa wielkość zapotrzebowania budynku na energię elektryczną potrzebną do ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, uzyskania ciepłej wody użytkowej, a także oświetlenia całego budynku lub lokalu. Już w projekcie budowlanym znajdują się dane na temat charakterystyki energetycznej budynku. Celem jej określenia jest poprawa efektywności energetycznej obiektu, niezbędna do jego swobodnego i oszczędnego użytkowania. Dzięki sporządzonemu świadectwu właściciele i użytkownicy budynku mogą dokonać jego modernizacji, aby obniżyć koszty zużywanej w nim energii.

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat. Muszą je posiadać budynki:

 • nowo powstałe, oddane do użytku,
 • przebudowywane,
 • wynajmowane,
 • oddane do sprzedaży.

 

Istnieją jednak wyjątki, w których nie jest konieczne sporządzanie świadectwa. Dotyczą one budynków:

 • podlegających ochronie na podstawie przepisów prawa o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami,
 • używanych jako miejsca obrządku religijnego,
 • niemieszkalnych związanych z działalnością rolniczą,
 • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
 • przeznaczonych do użytkowania w okresie nie dłuższym niż 2 lata,
 • wolnostojących o powierzchni nie większej niż 50 m2,
 • przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu nie większym niż 50 kW/m2 rocznie.

 

Świadectwo mogą sporządzić osoby, które:

 • posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej,
 • odbyły stosowne szkolenie oraz złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin przed właściwym organem państwowym,
 • ukończyły co najmniej roczne studia podyplomowe na kierunkach pokrewnych z energetyką.

 

Świadectwo charakterystyki energetycznej nie może być sporządzane przez projektanta budynku, inwestora czy właściciela. Wyklucza to nieobiektywność dokumentu oraz eliminuje problemy z późniejszym użytkowaniem budynku.

 

BON Forum posiada stosowne uprawnienia (nr 9/AEK/2010 z dnia 21 września 2011 r), dzięki którym sporządzamy świadectwa charakterystyki energetycznej dla wszystkich rodzajów budynków. Ich cena jest uzależniona od wielu czynników, więc prosimy o kontakt w celu jej oszacowania. Z przyjemnością udzielimy wszelkich niezbędnych informacji związanych z wystawieniem świadectwa.